Salgs- og Leveringsbetingelser

Vilkår:

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra Cykelsportnord.dk. Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem køber og Cykelsportnord.dk.

Dokumentation og vejledning:

Hvis der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, følger disse med leverancen fra Cykelsportnord.dk. Der kan ikke forventes at der medfølger DK manualler til produkterne.

Leveringstidspunkt og transport:

Levering af varer fra Cykelsportnord.dk anses for sket, når kunden har fået varen udleveret. Alle bestillinger sendes med anerkendt pakkedistribution, hvis ikke andet er aftalt særskilt mellem køber og Cykelsportnord.dk. Dette betyder at vi levere så hurtig som muligt. Ordren leveres på købers adresse med mindre andet er valgt under bestillingen. Oplyste leveringstidspunkt er vejledende og kan således fraviges. Du ville kunne se status for levering ud for den enkelte vare. Disse er dog kun vejledende og kan afvige.Vare som er registeret med leveringstid på 1-5 dage men ikke værende på lager skal betragtes som værende på lager hos vores grossister. Leveringstiden kan dog ikke altid overholdes fra vores grossister. Varen kan værre en ny version som ikke er frigivet til salg endnu eller svær at skaffe. Hvis du er i tvivl om hvor hurtigt vi kan fremskaffe en vare som er registeret som ikke på lager skal du blot sende os en mail på info@cykelsportnord.dk Vi vil så forsøge at finde en mere nøjagtig leveringstid så du ikke handler forgæves.Køber har pligt til straks ved leverancens modtagelse at kontrollere denne, herunder undersøge om varens kvalitet og mængde svarer til det aftalte. Finder køber, at dette ikke er tilfældet, påhviler det KØBER senest 8 dage efter varemodtagelsen skriftligt at underrette Cykelsportnord.dk herom på info@cykelsportnord.dk. Såfremt leverancen ikke kvalitets- eller mængdemæssigt svarer til det aftalte, har Cykelsportnord.dk ret til at om- og/eller efterlevere. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber straks give Cykelsportnord.dk skriftlig meddelelse herom samt anføre, hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen og ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.Forandringer eller indgreb i det købte uden Cykelsportnord.dk skriftlige samtykke fritager Cykelsportnord.dk for enhver forpligtelse. Såfremt Cykelsportnord.dk anmoder derom, skal køber umiddelbart*** efter reklamationen, returnere den angiveligt mangelfulde vare til Cykelsportnord.dk i forsvarlig emballage.( førstkommende hverdag ***) Cykelsportnord.dk forbeholder sig retten til at teste varer, som påstås at være defekte. Hvis Cykelsportnord.dk ikke finder fejl ved varen efter test, må det påregnes, at varen sendes retur med regning for udført arbejde (min. Kr. 350,-). Varen vil i så fald blive sendt retur pr. efterkrav på kundens regning. Nægtes modtagelse af varen eller afhentes varen ikke på Posthuset eller ved levering af fragtmand, genfremsender vi ikke automatisk ikke varen igen. Efter 1 måneders henlæggefrist overgår varen til Cykelsportnord.dk, som herefter vil sælge varen til nedsat pris. Der kan herefter IKKE gøres krav på vare eller indbetalt beløb.

Reparation:

Der er som standard 2 års reklamationsret på alle produkter. Såfremt der er mere end 2 år, er dette fabriksgaranti, som er stillet af producenten på dennes betingelser. Såfremt en vare er returneret til reparation og Cykelsportnord.dk´s tekniske afdeling konkludere at varen er defekt, vil denne normalt blive ombyttet, uden at varen sendes til en af Cykelsportnord.dk leverandører. Cykelsportnord.dk bestræber sig på at reparere/ombytte defekte produkter indenfor 5-8 hverdage. Dette afhænger dog af at Cykelsportnord.dk har mulighed for at få varen ombyttet hos grossisten, samt at det er normal lagervarer. Cykelsportnord.dk kan til enhver tid vælge at sende varen til rep. hos en af de pågældende leverandører. Reparation kan dog i nogle tilfælde tage længere tid. Tab af data: Cykelsportnord.dk kan ikke gøres ansvarlig for tab af kundens data. Cykelsportnord.dk opfordrer derfor køberen til at tage kopi / backup af samtlige data. I det omfang Cykelsportnord.dk måtte være ansvarlig, er ansvaret begrænset til det direkte tab og omfatter således ikke følgeskader på tilsluttet udstyr og indirekte tab såsom tabt arbejdsfortjeneste, transportomkostninger, driftstab, installationsomkostninger m.v.

Fortrydelsesret - fjernsalg/postordre:

Eventuel returnering af varer kan kun ske indenfor de første 14 dage efter modtagelsen af disse. Udover de 14 dage kan returnering af varer kun ske efter forud truffet aftale med Cykelsportnord.dk, mod evt. nedslag i pris.

Det er ikke muligt at aflevere returvare personligt.
Det er KUN mulighed for at SENDE retur varen tilbage til Cykelsportnord.dk. mail evt. om adresse info@cykelsportnord.dk
Der er ingen returret på software hvor forseglingen er brudt, eller emballagen ikke er 100% intakt.
Der er ingen returret på speciel fremskaffede/fremstillede varer, igangsatte ordre med speciel fremskaffede/fremstillede varer kan ikke annullers.
Vi gør opmærksom på at fortryder du et køb fortaget hos Cykelsportnord.dk refundere vi ikke fragtomkostninger.

Returnering - B2B (Business To Business):

Der er ingen returret medmindre andet er skriftligt aftalt.

Pris og betaling:

I denne butik kan du bestille dine varer online og betale via:

- Dankort
- Visa/dankort
- Internationale betalingskort

Alle priser hos Cykelsportnord.dk - på web-adressen www.cykelsportnord.dk - er inkl. moms.
Alle fragtpriser og gebyr hos Cykelsportnord.dk - på web-adressen www.cykelsportnord.dk - er inkl. moms.

Personoplysninger:

Når du som kunde foretager en bestilling i vores webshop, bliver de indtastede oplysninger gemt i vores system.Om personlige oplysninger krypteres og i så fald hvordanPersonlige oplysninger gemmes med adgangskode og lagres i en database.Personlige oplysninger omfatter udelukkende navn, adresse, tlf. og e-mail.Hvad bliver dine data brugt til?Dine oplysninger ligger i vores system for at vi kan tilsende dig dine varer.Cykelsportnord.dk videregiver ikke registrerede oplysninger.Om brugeren kan rette/slette i sine oplysninger?Det er kun muligt ved oprettelse af en ny ordre.Hvem har adgang til disse data?Det er kun medarbejdere i salg hos Cykelsportnord.dk, som har adgang til dine data.

Standardvilkår for reparation af kulfiber/carbon cykelstel og dele

1. Disse vilkår finder anvendelse på enhver reparation af kulfiber/carbon cykeldele herunder cykelstel, som udføres af Cykelsportnord.
2. Der gives 2 års garanti på reparationen. Garantien giver Kunden ret til fornyet reparation, såfremt der opstår brud på en udført reparation. Garantien dækker ikke hvis bruddet skyldes udefrakommende forhold såsom styrt, overbelastning eller dårlig vedligehold i forhold til den af Emnets producent tiltænkte brug heraf.
3. Cykelsportnord kan ikke gøres ansvarlig for transportskader under fremsendelse og returnering af Emnet.
4. Ved reparation bestræber Cykelsportnord sig på at udføre reparationen, så Emnet fremstår så tæt på det oprindelige udseende, som det med rimelighed er muligt under hensyntagen til kompleksiteten af den oprindelig finish, lakering, og staffering mv. Det accepteres af Kunden, at farvenuancer kan afvige fra de oprindelige farvenuancer, og at der af hensyn til reparationens holdbarhed, kan forekomme variationer i tykkelsen på det reparerede område i forhold til den oprindelig tykkelse på emnet. syndelighed af udbedring af skader regnes der en afstand på 200 cm fra udbedring sted med normal syn, dvs. man ikke på nogen måde kan bruge forstørrelser af udbedring som udgangspunkt for evt. reklamation.
5. Når cykeldele og cykelstel afhentes efterser vi udførsel sammen og evt. tvister afklare her, sendes eller afhentes cykeldele og cykelstel af andre end ejer skal evt. tvister afklare i løbet af 5 hverdage, herefter betragter vi reparation udført og løst, herefter overgår man over til den normale garanti. Se punkt. 2
6. Ved reparationer af istøbte bøsninger, lejeskåle som f.eks.. krankbokse eller lejeskåle på fuld affjedret cykler, skal man efter første tur på cyklen efter reparation nøje kontrollere at der på inden måde er opstået slør eller noget kan give efter, kan man ikke selv vurdere slør/slub skal en professionel tages med på råd. hvis slør eller slub skulle opstå skal der taget kontakt til Cykelsportnord inden forsat brug. 30 dage efter reparation fortages samme kontrol som vej første tur. lejesæt i bagstel på fuld affjedret, krankbokse/lejer skiftes mindst en gang årligt af professionel, så der ikke opstår nogen former for slør eller slub, cykler og dele der ikke overholder overstående vil i en evt. reklamationer sag altid blive afvist.
7. Sager hvor der er en forsikring indblandet er det altid ejer af cykel eller dele som bliver anført på faktura
8. Cykler eller dele der skal sendes direkte til kunden skal altid være betalt inden afsendelse medmindre andet er aftalt.
9. Cykler eller dele der sendes skal kontrolleres ved modtagelse for transportskaden og skulle der være en transportskade skal Cykelsportnord kontaktes straks.


Brug af cookies:

Cykelsportnord anvender kun session cookies. Dvs. så snart browseren lukkes bliver de automatisk slettet. Sletning af cookies: Cookies kan slettes ved at gå starte Internet Explorer, under menupunktet Funktioner, vælges Internetindstillinger og derefter - Slet cookies. På denne måde slettes ALLE cookies fra maskinen. Læs mere her

Fejl indtastning:

Cykelsportnord taget forbehold mod alle fejl indtastninger, udsolgte produkter samt priser på produkter der åbenlyst er forkerte og alt for lave i forhold til priser gennerelt på produktet.