Salgs- og Leveringsbetingelser

Vilkår:

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra Cykelsportnord.dk. Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem køber og Cykelsportnord.dk.

Dokumentation og vejledning:

Hvis der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, følger disse med leverancen fra Cykelsportnord.dk. Der kan ikke forventes at der medfølger DK manualler til produkterne.

Leveringstidspunkt og transport:

Levering af varer fra Cykelsportnord.dk anses for sket, når kunden har fået varen udleveret. Alle bestillinger sendes med anerkendt pakkedistribution, hvis ikke andet er aftalt særskilt mellem køber og Cykelsportnord.dk. Dette betyder at vi levere så hurtig som muligt. Ordren leveres på købers adresse med mindre andet er valgt under bestillingen. Oplyste leveringstidspunkt er vejledende og kan således fraviges. Du ville kunne se status for levering ud for den enkelte vare. Disse er dog kun vejledende og kan afvige.Vare som er registeret med leveringstid på 1-5 dage men ikke værende på lager skal betragtes som værende på lager hos vores grossister. Leveringstiden kan dog ikke altid overholdes fra vores grossister. Varen kan værre en ny version som ikke er frigivet til salg endnu eller svær at skaffe. Hvis du er i tvivl om hvor hurtigt vi kan fremskaffe en vare som er registeret som ikke på lager skal du blot sende os en mail på info@cykelsportnord.dk Vi vil så forsøge at finde en mere nøjagtig leveringstid så du ikke handler forgæves.Køber har pligt til straks ved leverancens modtagelse at kontrollere denne, herunder undersøge om varens kvalitet og mængde svarer til det aftalte. Finder køber, at dette ikke er tilfældet, påhviler det KØBER senest 8 dage efter varemodtagelsen skriftligt at underrette Cykelsportnord.dk herom på info@cykelsportnord.dk. Såfremt leverancen ikke kvalitets- eller mængdemæssigt svarer til det aftalte, har Cykelsportnord.dk ret til at om- og/eller efterlevere. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber straks give Cykelsportnord.dk skriftlig meddelelse herom samt anføre, hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen og ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.Forandringer eller indgreb i det købte uden Cykelsportnord.dk skriftlige samtykke fritager Cykelsportnord.dk for enhver forpligtelse. Såfremt Cykelsportnord.dk anmoder derom, skal køber umiddelbart*** efter reklamationen, returnere den angiveligt mangelfulde vare til Cykelsportnord.dk i forsvarlig emballage.( førstkommende hverdag ***) Cykelsportnord.dk forbeholder sig retten til at teste varer, som påstås at være defekte. Hvis Cykelsportnord.dk ikke finder fejl ved varen efter test, må det påregnes, at varen sendes retur med regning for udført arbejde (min. Kr. 350,-). Varen vil i så fald blive sendt retur pr. efterkrav på kundens regning. Nægtes modtagelse af varen eller afhentes varen ikke på Posthuset eller ved levering af fragtmand, genfremsender vi ikke automatisk ikke varen igen. Efter 1 måneders henlæggefrist overgår varen til Cykelsportnord.dk, som herefter vil sælge varen til nedsat pris. Der kan herefter IKKE gøres krav på vare eller indbetalt beløb.

Reparation:

Der er som standard 2 års reklamationsret på alle produkter. Såfremt der er mere end 2 år, er dette fabriksgaranti, som er stillet af producenten på dennes betingelser. Såfremt en vare er returneret til reparation og Cykelsportnord.dk´s tekniske afdeling konkludere at varen er defekt, vil denne normalt blive ombyttet, uden at varen sendes til en af Cykelsportnord.dk leverandører. Cykelsportnord.dk bestræber sig på at reparere/ombytte defekte produkter indenfor 5-8 hverdage. Dette afhænger dog af at Cykelsportnord.dk har mulighed for at få varen ombyttet hos grossisten, samt at det er normal lagervarer. Cykelsportnord.dk kan til enhver tid vælge at sende varen til rep. hos en af de pågældende leverandører. Reparation kan dog i nogle tilfælde tage længere tid. Tab af data: Cykelsportnord.dk kan ikke gøres ansvarlig for tab af kundens data. Cykelsportnord.dk opfordrer derfor køberen til at tage kopi / backup af samtlige data. I det omfang Cykelsportnord.dk måtte være ansvarlig, er ansvaret begrænset til det direkte tab og omfatter således ikke følgeskader på tilsluttet udstyr og indirekte tab såsom tabt arbejdsfortjeneste, transportomkostninger, driftstab, installationsomkostninger m.v.

Fortrydelsesret - fjernsalg/postordre:

Eventuel returnering af varer kan kun ske indenfor de første 14 dage efter modtagelsen af disse. Udover de 14 dage kan returnering af varer kun ske efter forud truffet aftale med Cykelsportnord.dk, mod evt. nedslag i pris.

Det er ikke muligt at aflevere returvare personligt.
Det er KUN mulighed for at SENDE retur varen tilbage til Cykelsportnord.dk. mail evt. om adresse info@cykelsportnord.dk
Der er ingen returret på software hvor forseglingen er brudt, eller emballagen ikke er 100% intakt.
Der er ingen returret på speciel fremskaffede/fremstillede varer, igangsatte ordre med speciel fremskaffede/fremstillede varer kan ikke annullers.
Vi gør opmærksom på at fortryder du et køb fortaget hos Cykelsportnord.dk refundere vi ikke fragtomkostninger.

Returnering - B2B (Business To Business):

Der er ingen returret medmindre andet er skriftligt aftalt.

Pris og betaling:

I denne butik kan du bestille dine varer online og betale via:

- Dankort
- Visa/dankort
- Internationale betalingskort

Alle priser hos Cykelsportnord.dk - på web-adressen www.cykelsportnord.dk - er inkl. moms.
Alle fragtpriser og gebyr hos Cykelsportnord.dk - på web-adressen www.cykelsportnord.dk - er inkl. moms.

Personoplysninger:

Når du som kunde foretager en bestilling i vores webshop, bliver de indtastede oplysninger gemt i vores system.Om personlige oplysninger krypteres og i så fald hvordanPersonlige oplysninger gemmes med adgangskode og lagres i en database.Personlige oplysninger omfatter udelukkende navn, adresse, tlf. og e-mail.Hvad bliver dine data brugt til?Dine oplysninger ligger i vores system for at vi kan tilsende dig dine varer.Cykelsportnord.dk videregiver ikke registrerede oplysninger.Om brugeren kan rette/slette i sine oplysninger?Det er kun muligt ved oprettelse af en ny ordre.Hvem har adgang til disse data?Det er kun medarbejdere i salg hos Cykelsportnord.dk, som har adgang til dine data.

STANDARDVILKÅR FOR REPARATIONER AF KULFIBER CYKELDELE

 1. Disse vilkår finder anvendelse på enhver reparation af kulfiber komponenter herunder cykelstel og cykeldele (Emnet) samt arbejdsopgaver i tilknytning hertil, som udføres af Cykelsportnord.

GARANTI

 1. Der gives 2 års garanti på reparationen af Emnet under forudsætning af, at Kunden har efterlevet kontrolvejledningen udleveret sammen med Emnet efter udført reparation. Kontrolvejledningen kan endvidere læses her: [se nedenfor]. Garantien giver Kunden ret til fornyet reparation, såfremt der opstår brud eller defekter på en udført reparation.
 2. Garantien dækker ikke, hvis bruddet eller defekten skyldes udefrakommende forhold såsom styrt eller overbelastning i forhold til den af Emnets producent tiltænkte brug heraf, hvilket omfatter beskadigelser ved brug af cykelholdere mv.. Garantien dækker ligeledes ikke, såfremt elementer på cyklen, der har indvirkning på reparationens holdbarhed, ikke er vel vedligeholdt, såsom hvis der er opstået slør i lejre og bøsninger, der kan forårsage slid eller vrid.
 3. Garantireparationer udføres med samme prioritet som øvrige reparationer, hvilket gør, at der kan være ventetid.
 4. Demontering og montering i tilknytning til garantireparationer af Emnet er ikke omfattet af garantien og udføres for Kundens regning efter aftale.

DEN KOSMETISKE UDFØRSEL

 1. Cykelsportnord bestræber sig på at udføre reparationen, så Emnet fremstår så tæt på det oprindelige udseende, som det med rimelighed er muligt under hensyntagen til kompleksiteten af den oprindelig finish, lakering, og staffering mv. Det accepteres af Kunden, at farvenuancer kan afvige fra de oprindelige farvenuancer, og at der af hensyn til reparationens holdbarhed, kan forekomme variationer i tykkelsen på det reparerede område i forhold til den oprindelig tykkelse på Emnet. Ved reklamationer på den kosmetiske udførelse af reparationen skal vurderingen af reparationen ske visuelt uden brug af forstørrelser, i dagslys og med en afstand på minimum 2 meter.

REKLAMATIONER

 1. Såfremt Emnet afhentes hos Cykelsportnord af Kunden selv, gennemgås og efterses reparationen sammen med Kunden på stedet.  Reklamationer, der ikke er omfattet af garantien, skal modtages af Cykelsportnord senest 5 hverdage efter, at Kunden har modtaget Emnet. I modsat fald bortfalder reklamationen.
 2. Reklamationer omfattet af garantien, skal modtages af Cykelsportnord senest 5 hverdage efter at Kunden konstaterer eller burde have konstateret bruddet eller defekten.
 3. Omkostninger til transport af Emnet i forbindelse med reklamationer, uanset om reklamationen er berettiget eller ej, og uanset om denne er omfattet af garantien eller ej, påhviler Kunden.

TRANSPORTSKADER, TYVERI OG BESKADIGELSE

 1. Cykelsportnord kan ikke gøres ansvarlig for transportskader under fremsendelse og returnering af Emnet.
 2. Cykelsportnord vil dog forsøge at opnå erstatning til Kunden ved at reklamere overfor transportøren i tilfælde af transportskader. Kunden skal kontrollere Emnet for transportskader straks ved modtagelsen og øjeblikkeligt meddele Cykelsportnord såfremt transportskade er sket. I den forbindelse er det vigtigt, at Cykelsportnord modtager dokumentation for skaden, dens omfang, samt synlige skader på emballagen i form af fotos mv. Uden sådan dokumentation vil det ikke være muligt at føre en reklamationssag overfor transportøren. Bemærk at transportørens erstatningsmaksimum kan medføre, at eventuel erstatning langt fra dækker tabet.
 3. Cykelsportnord kan tilbyde forsikring af Emnet under transporten til og fra reparation. Aftale om forsikring og betaling herfor indgås i den konkrete sag.
 4. Cykelsportnord opbevarer Emnet med påpasselighed. Måtte der alligevel opstå skader, som ikke kan tilregnes Cykelsportnord’s uagtsomhed eller tyveri af Emnet, kan Cykelsportnord ikke gøres ansvarlig herfor. Derfor er det vigtigt, at Kunden har tegnet forsikring af Emnet.

BETALING MV.

 1. Betaling for reparationen skal være modtaget forinden Emnet afsendes eller udleveres til Kunden.
 2. Reparationer, som udføres som forsikringsskader, udføres i Kundens navn, uanset om forsikringsselskabet betaler for reparationen direkte til Cykelsportnord eller betaling sker af Kunden.

CYKELSPORTNORD KULFIBERREPARATIONER

KONTROLVEJLEDNING

For at sikre holdbarheden af den udførte kulfiberreparation på cykelkomponenter skal følgende overholdes af brugeren:

Efter 1. og 5. tur

-         Reparationen efterses generelt.

-         Særligt ved istøbte bøsninger kontrolleres, at disse sidder fast, og at der ikke er opstået slør.

Med jævne mellemrum (ca. hver 20. tur) og ved hvert service

-         Reparationen efterses generelt.

-         Særligt ved istøbte bøsninger kontrolleres, at disse sider fast, og at der ikke er opstået slør.

-         Lejere og bøsninger kontrolleres for slitage. Ophæng mv efterspændes.

Årligt

(Ved almindeligt brugsmønster - ca. 2-3 gange ugentligt)

-         Lejesæt i tilknytning til det reparerede emne såsom i krankboks, styrfittings, bagstel/ophæng mv. skiftes. 

Ved spørgsmål og tvivl ring eller skriv til Cykelsportnord: tlf. 20129554 / info@cykelsportnord.dk


Brug af cookies:

Cykelsportnord anvender kun session cookies. Dvs. så snart browseren lukkes bliver de automatisk slettet. Sletning af cookies: Cookies kan slettes ved at gå starte Internet Explorer, under menupunktet Funktioner, vælges Internetindstillinger og derefter - Slet cookies. På denne måde slettes ALLE cookies fra maskinen. Læs mere her

Fejl indtastning:

Cykelsportnord taget forbehold mod alle fejl indtastninger, udsolgte produkter samt priser på produkter der åbenlyst er forkerte og alt for lave i forhold til priser gennerelt på produktet.